Procedura przyjęcia nowego członka do PZHKiPE

Krok 1

Osobiste spotkanie Prezesa Zarządu Oddziału (np. na zebraniu oddziałowym) z kandydatem na członka naszego Związku – krótka rozmowa o naszym stowarzyszeniu i jego działalności.

Krok 2
Wręczenie kandydatowi Deklaracji przystąpienia do Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, którą można pobrać poniżej.

Krok 3
Po wypełnieniu przez kandydata Deklaracji przystąpienia do PZHKiPE należy kandydatowi wręczyć do wypełnienia Wniosek o nadanie hodowcy indywidualnej cechy identyfikacyjnej PFO oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Radę Federacji PFO, dokument ten można pobrać poniżej.

Krok 4
Następnie Prezes oddziału prosi kandydata o dowód osobisty i sprawdza zgodność danych osobowych na dokumentach. które wypełnił kandydat.

Jeśli wszystkie dane osobowe są prawdziwe Prezes oddziału własnoręcznym podpisem potwierdza te zgodności w odpowiednich rubrykach zarówno na Wniosku o nadanie hodowcy indywidualnej cechy
identyfikacyjnej PFO jak i na Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Radę Federacji PFO.

Krok 5
Prezes oddziału własnoręcznie wypełnia w Deklaracji przystąpienia do Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych rubryki o pobranej od kandydata wysokości składki członkowskiej oraz
wpisowym do naszego związku. Podstawa prawna pobierania wpisowego to uchwała Walnego Zjazdu Delegatów PZHKiPE z dnia 30 czerwca 2012 r. o pobieraniu wpisowego w wysokości 20 zł pobierane przez
Zarząd Główny z przeznaczeniem na szkolenia.

Krok 6
Prezes oddziału po kolejnym sprawdzeniu poprawności wypełnienia wszystkich w/w dokumentów wysyła je na adres do korespondencji naszego związku tj:

Paweł Mrugała
ul. Nadmłynówka 10
34-400 Nowy Targ

Krok 7
Obrączki dla nowych hodowców należy zamówić w formie elektronicznej na formularzu, który można pobrać poniżej.
W wypełnionym formularzu rubrykę CIH należy zostawić niewypełnioną (pustą).
Wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy: obraczki@pzhkipe.org

Dodatkowe informacje:
Jeśli przyjęcie nowego hodowcy do naszego Związku odbywa się na pod koniec roku kalendarzowego w sytuacji gdy obrączki rodowe dla hodowców zostały już zamówione ,należny wypełnić wszystkie
dokumenty z dniem 1 stycznia następnego roku i w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia wysłać je na w/w adres do korespondencji dla naszego Związku.

Dokumenty wypełnione z datą inną niż styczniowa spowodują że nowy członek naszego związku będzie musiał zapłacić dwie składki członkowskie za stary i nowy rok.

Dokumenty z brakującymi podpisami lub w inny sposób źle wypełnione zostaną odesłane do ponownego poprawnego wypełnienia a tym samym nowy członek naszego Związku zostanie bez obrączek za co
odpowiedzialność poniesie Prezes oddziału, który odpowiada za prawidłowe wypełnienie dokumentów.

Prawidłowo wypełnione dokumenty, które dotrą przed 15 stycznia, zostanę natychmiast wysłane do PFO z prośbą o nadanie CIH­ów nowym członkom naszego związku, a następnie zostaną natychmiast wysłane do
spółki PFO Spółka z o.o., która zamówi obrączki u producenta.

Nowi hodowcy powinni otrzymać swoje obrączki na przełomie stycznia i lutego.

Nowi członkowie, którzy z winny Prezesów oddziałów np. przez błędnie wypełnione dokumenty lub niezachowanie terminów otrzymają swoje obrączki w bliżej nie określonym terminie.Pobierz deklaracje: