Zebranie Oddziału PZHKiPE Częstochowa ...

Zebranie Oddziału PZHKiPE Częstochowa - Styczeń 2016 r.

  • 09 Mar 2016 22:48

ZEBRANIE ODDZIAŁU PZHKiPE CZĘSTOCHOWA STYCZEŃ 2016 r.


  W dniu 03.01.2016 r. odbyło się pierwsze zebranie oddziału PZHKiPE Częstochowa, które przeprowadził nowy Prezes Kol. Leszek Rados. Spotkanie odbyło się z uwagi na trudności lokalowe w Częstochowie przy ul. Stefana Starzyńskiego 11. Głównymi sprawami jakie zostały omówione podczas zebrania było :


  • omówienie uwag do Ogólnego Regulaminu Konkursów i Wystaw PFO w związku z wystosowanym apelem Rady Federacji,
  • szczegółowe omówienie projektu nowego regulaminu działania KOW, jaki przedłożył kierownik Komisji Oceniającej Współzawodnictwo w PZHKiPE kol. Tadeusz Brzeziok
  • zorganizowanie uroczystego spotkania dla hodowców z Oddziału Częstochowa w dniu 23.01.2016 r.

Omówione uwagi dla PFO i KOW PZHKiPE zostały przekazane w formie elektronicznej w dniu 15.01.2016 r.


Rada Federacji PFO nie odniosła się do nadesłanych uwag, natomiast Kierownik KOW podziękował za współpracę nie uwzględniając naszych propozycji.


                                                                                       Opracował


                                                                                    Dariusz Wysocki