Zamawianie obrączek na 2018 rok

Zamawianie obrączek na 2018 rok

  • 23 Sep 2017 22:16

Zarząd PZHKiPE wydał komunikat o sposobie zamawiania obrączek dla ptaków na 2018 rok. Zapraszam do zapoznania się z poniższym komunikatem PZHKIPE.

Komunikat

o sposobie zamawiania obrączek przez oddziały PZHKiPE na rok hodowlany 2018

Zarząd PZHKiPE informuje, że ostateczny termin przesyłania zamówień na obrączki na rok hodowlany 2018 mija w niedzielę 24 września 2017 r. o godzinie 23:59.

Zamówienie należy składać tylko i wyłącznie w tabelce pobranej z naszego Repozytorium (http://pzhkipe.org/repozytorium/download/2-pzhkipe/23-obraczki- rozliczenia). Zamówienia złożone na innych nieaktualnych tabelkach nie będą realizowane.

Uwaga!
W bieżącym roku po raz pierwszy w formularzu zamówień wprowadzone zostały dwie nowe pozycje: nazwa oddziału i adres do wysyłki obrączek.
Obie pozycje trzeba wypełnić obowiązkowo przy składaniu zamówienia z oddziału.
Wraz z tabelką z zamówionymi obrączkami należy wysłać potwierdzenie wpłaty pieniędzy za zamówione obrączki.
Elektroniczne potwierdzenie zapłacenia za obrączki (może być skan lub zdjęcie dowodu wpłaty) i tabelkę z zamówieniem należy przesłać w na adres mailowy: obraczki@pzhkipe.org (zamówienia złożone na inny adres mailowy pozostaną nie zrealizowane).

Pieniądze za zamówione obrączki należy wpłacać na konto naszego
związku: 56 1020 2313 0000 3002 0187 0013.
Nie ma możliwości dokonywania żadnych korekt w nadesłanym zamówieniu.

Brak złożonego zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie złożone na nieprawidłowym formularzu lub brak potwierdzenia dowodu wpłaty za zamówione obrączki będzie skutkował brakiem realizacji zamówienia.
Złożenie kolejnego zamówienia na obrączki będzie możliwe dopiero w styczniu 2018 roku.

obrączki 2018
Informujemy ze deklaracje wstąpienia do PZHKiPE, wniosek o nadanie CIH oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PFO dla nowych członków, którzy chcą wstąpić do naszego związku w miesiącu wrześniu i jednocześnie złożyć zamówienie na obrączki należy wysyłać na adres do korespondencji naszego stowarzyszenia:

Paweł Mrugała
ul. Nadmłynówka 10
34-400 Nowy Targ

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2017 r.
Deklaracje przesłane później mogą nie zostać objęte wrześniowym terminem zamówieniem na obrączek a następny termin zamówienia obrączek to styczeń przyszłego roku.

Zarząd  PZHKiPE informuje również, że chcąc ułatwić wstępowanie nowych hodowców do naszego Związku wprowadził od 1 września 2013 procentowy sposób opłacania składki na Zarząd PZHKiPE dla hodowców nowo wstępujących do naszego Związku.

Składkę należy obliczać mnożąc ilość miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego  przez jedną dwunastą obowiązującej składki na Zarząd PZHKiPE.
Nowo wstępujący członek do PZHKiPE zapłaci:

w styczniu 12 x 4,17 = 50,04 do zapłaty 50,00
w lutym 11 x 4,17 = 45,83 do zapłaty 46,00
w marcu 10 x 4,17 = 41,70 do zapłaty 42,00
w kwietniu 9 x 4,17 = 37,50 do zapłaty 38,00
w maju 8 x 4,17 = 33,33 do zapłaty 33,00
w czerwcu 7 x 4,17 = 29,17 do zapłaty 29,00
w lipcu 6 x 4,17 = 25,00 do zapłaty 25,00
w sierpniu 5 x 4,17 = 20,83 do zapłaty 21,00
we wrześniu 4 x 4,17 =  16,67 do zapłaty 17,00
w październiku  3 x 4,17  = 12,51 do zapłaty 13,00
w listopadzie 2 x 4,17  = 8,33 do zapłaty 8,00
w grudniu 1 x 4,17  = 4,17 do zapłaty 4,00

Podobny sposób obliczania składki należy stosować obliczając składkę na PFO.

Nowo wstępujący członek do PZHKiPE zapłaci składkę na PFO:
w styczniu 12 x 3,30 = 39,60 do zapłaty 40,00
w lutym 11 x 3,30 = 36,30 do zapłaty 36,00
w marcu 10 x 3,30 = 33,00 do zapłaty 33,00
w kwietniu 9 x 3,30 = 29,70 do zapłaty 30,00
w maju 8 x 3,30 = 26,40 do zapłaty 26,00
w czerwcu 7 x 3,30 = 23,10 do zapłaty 23,00
w lipcu 6 x 3,30 = 19,80 do zapłaty 20,00
w sierpniu 5 x 3,30 = 16,50 do zapłaty 16,50
we wrześniu 4 x 3,30 =  13,20 do zapłaty 13,00
w październiku  3 x 3,30  = 9,90 do zapłaty 10,00
w listopadzie 2 x 3,30  = 6,60 do zapłaty 7,00
w grudniu 1 x 3,30  = 3,30 do zapłaty 3,00


Podsumowując nowy hodowca który wstąpi do naszego Związku w wrześniu zapłaci 17 zł składki na PZHKiPE, 13 zł składki na PFO oraz 20zł wpisowego czyli razem 50 zł.

Nowy hodowca wstępujący do naszego Związku w miesiącu grudniu zapłaci odpowiednio 4 zł składki na PZHKiPE, 3 zł składki na PFO oraz 20 zł wpisowego razem 27 zł.

Zarząd PZHKiPE informuje że Rada Federacji PFO podjęła uchwalę nr 2/2016 z dnia 4 września 2016 r. zgodnie z którą zamawianie obrączek jest możliwe tylko w poniższych terminach:
* 30 września
* 31 stycznia
* 31 marca
* 30 maja.

Osobami odpowiedzialnymi za sprawne zamówienie obrączek dla hodowców został wyznaczony skarbnik PZHKiPE Kol. Janusz Woźnicki (tel. 500-175- 519, email: janusz.woznicki@poczta.onet.pl).


p.o. Prezesa Zarządu PZHKiPE
Paweł Mrugała


Formularz zamówień możecie pobrać bezposrednio ze strony PZHKIPE. -> https://pzhkipe.org/aktualnosci/453-obraczki-2018