Wspomnienie - Krzysztof Jeziorski

Wspomnienie - Krzysztof Jeziorski

  • 29 Mar 2015 00:06

Krzysztof Jeziorski

Krzysztof Jeziorski był jednym z najbardziej znanych hodowcówkanarków w Polsce. Hodowlą ptaków zajmował się od lat. Już jakodziecko pomagał w hodowli swojemu ojcu, który hodował kanarkiharceńskie i gołębie pocztowe . Po śmierci ojca kontynuował rodzinnąpasję, posiadał taki sam CIH jak jego ojciec znany hodowca kanarkówharceńskich, nieżyjący od wielu lat.
Hodował wiele różnych ras kanarków, głównie kanarki kształtne. Jegoptaki zdobyły wiele prestiżowych nagród na różnych wystawach. Wostatnich latach wiele uwagi poświęcał przekazywaniu wiedzy młodymhodowcom. Był bardzo aktywny na internetowych forach o tematycehodowlanej. Wiele informacji o ptakach i ich hodowli przekazywał też wprywatnej korespondencji mailowej którą prowadził z wieloma osobamirozpoczynającymi ptasią przygodę.
Krzysztof Jeziorski był orędownikiem odbudowy dawnego prestiżuPZHKiPE. Aktywnie uczestniczył w pracach związku. Od 2011 roku byłPrezesem Oddziału PZHKiPE w Częstochowie, wcześniej pełnił innefunkcje w zarządzie oddziału. Blisko współpracował z ZarządemGłównym PZHKiPE organizując wycieczki na zagraniczne wystawyptaków i uczestnicząc w bieżących pracach Zarządu Głównego.W 2012 roku przy bardzo silnej konkurencji zdobył tytuł najlepszegohodowcy częstochowskiego oddziału PZHKiPE.
Był jednym ze społeczników, którzy tworzyli coś z niczego. Jegozaangażowanie i praca społeczna pozwoliły odbudować prestiżczęstochowskiego oddziału PZHKiPE.
Krzysiek pozostanie w naszych sercach jako wspaniały hodowca,przyjaciel i społecznik działający na rzecz środowiska hodowców.
Koledzy z oddziału PZHKiPE w Częstochowie