Mistrzostwa Polski PZHKiPE 2017

Mistrzostwa Polski PZHKiPE 2017

  • 25 Oct 2017 06:51

Zarząd PZHKiPE oraz Oddział PZHKiPE w Częstochowie zapraszają wszystkich hodowców i miłośników ptaków na 71 Otwarte Mistrzostwa Polski PZHKiPE, która odbędą się w dniach 22-26 listopada 2017 r. 

Polski Zwiazek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych zaprasza na:Mistrzostwa Polski PZHKiPEImpreza odbędzie się :

w Hali Sportowej w Mykanowie
przy ul. Słonecznej 144

Przyjęcie ptaków do konkursów odbędzie się:
w środę 22 listopada 2017 r. w godzinach od 14 00 do 19 00 .
Ocena ptaków odbędzie się w dniu 23 listopada.
Oficjalne otwarcie wystawy w dniu 24 listopada godzina 10 00

Wystawę będzie można zwiedzać:
w dniu 24 listopada w godzinach od 10 00 do 18 00 ,
w dniu 25 listopada w godzinach od 9 00 do 18 00 ,
w dniu 26 listopada w godzinach od 9 00 do 14 00 .

Opłata za ptaki zgloszone do konkursu:
*  dla ptaków zgłoszonych emailowo w terminie do 18 listopada
30 zł za kolekcję ptaków i 10 zł za ptaka pojedynczego.
* dla ptaków bez zgłoszenia emailowego lub ze zgłoszeniem po
dniu 18 listopada 40 zł za kolekcję ptaków i 13 zł za ptaka
pojedynczego.

Opłata za katalog będzie wynosić 10 zł . Zakup katalogu jest
obowiązkowy dla wszystkich wystawców.

Emailowe zgłoszenia ptaków można dokonać na adres:
czestochowa@pzhkipe.org do 18 listopada 2017 r.

Opłata za ptaki zgłoszone do konkursu będzie obejmować:
- opiekę weterynaryjną,
- wyżywienie ptaków,
- opłatę za ocenę dla ekspertów,
- zakup nagród,
- opłacenie wyżywienia dla wolontariuszy obsługujących wystawę.

Klatki wystawowe
-klatki wystawowe dla danej rasy według standardu COM,

Giełda ptaków:
Giełda ptaków jest bezpłatna dla wystawców.

Zgłoszenia emailowe ptaków:

W zgłoszeniu proszę poprawnie wpisać sekcję i klasę
wystawową z wykazów zamieszczonych poniżej.
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
czestochowa@pzhkipe.org
Termin zgłoszeń upływa w dniu 18 listopada 2017 r. godz.23 59 .
Jeśli ilość ptaków zgłaszanych przez hodowcę przekracza ilość
rubryk na zgłoszeniu, to hodowca wypełnia kolejne zgłoszenia.
Proszę nie dokonywać zmian na formularzu zgłoszeń!

Zasady konkursu:
Konkurs ptaków odbywać się będzie zgodnie z zasadami
określonymi w Ogólnym Regulaminie Konkursów i Wystaw
Polskiej Federacji Ornitologicznej. Regulamin można pobrać ze
strony PFO.

Klasa powszechna:
Istnieje możliwość wystawienia ptaków do oceny w klasie
powszechnej. Przewidziane są nagrody dla najlepszych ptaków
w tej klasie. W zgłoszeniach emailowych proszę o dopisanie, że
ptaki są wystawiane w klasie powszechnej.

Przyjęcia ptaków:
Przyjęcie ptaków do konkursu odbędzie się
w środę 22 listopada 2017 r. w godzinach od 14 00 do 19 00 .
Przy przyjęciu ptaków każdy hodowca, który zgłosił ptaki
elektronicznie musi posiadać wydrukowane 2 egzemplarze
zgłoszenia. Jeden egzemplarz będzie dla organizatorów, a na
drugim organizatorzy będą kwitować przyjęcie ptaków na
wystawę.

Najlepsi hodowcy:
Zgodnie z Uchwałą nr 11 Zarząd PZHKiPE przyzna nagrody dla
najlepszych hodowców PZHKiPE. Przyznane zostaną tytuły w
następujących klasach wystawowych:
* Najlepszy Hodowca PZHKiPE Kanarków Kolorowych sekcja D
* Najlepszy Hodowca PZHKiPE Kanarków Kształtnych sekcja E
* Najlepszy Hodowca PZHKiPE Drobnej Egzotyki sekcja F1,F2, H, O, P,
* Najlepszy Hodowca PZHKiPE Dużej Egzotyki sekcja I1, I2,J, K, L, M, N.

W konkursie na Najlepszego Hodowcę PZHKiPE będzie mógł
wziąć udział każdy hodowca, który wystawi minimum 8 ptaków
w danej klasie wystawowej czy to w pojedynkach czy to w
kolekcjach.

Tytuły Najlepszych Hodowców PZHKiPE zdobędą
Ci hodowcy, których 8 ptaków uzyska największą liczbę
punktów spośród wszystkich hodowców PZHKiPE
wystawiających swoje ptaki w danej klasie wystawowej
podczas 71 Mistrzostw Polski PZHKiPE.

Sponsorzy wystawy:
* Gmina Kłomnice,
* Gmina Mykanów,
* Gmina Mstów,
* Powiat Częstochowski,
* trofea.pl Częstochowa,
* sklep EVITA, Tomasz Drab z Kłomnic,
* KONSHURT Marek Kasprzyk z Częstochowy,
* Zarząd PZHKiPE.


Program gali:
26 listopada 2017 o godz. 12 00 rozpocznie się uroczysta gala z
okazji 70 lecia istnienia PZHKiPE oraz zakończenia 71
Mistrzostw Polski PZHKiPE.
Gala zakończenia Mistrzostw PZHKiPE będzie obejmować:
* powitanie zebranych gości,
* wręczenie nagród dzieciom biorącym udział w konkursie plastycznym,
* uroczyste nadanie zasłużonym hodowcom tytułu Członek Honorowy PZHKiPE
* uroczyste nadanie zasłużonym hodowcom tytułu Zasłużony dla PZHKiPE
* wręczenie nagród zwycięskim hodowcom
* przemówienia zaproszonych gości.

Podczas trwania wystawy będzie czynne w dniach 26 -27
listopada biuro Zarządu PZHKiPE, w którym będzie można:
- odebrać obrączki na rok 2018,
- otrzymać kalendarze PZHKiPE (darmowe) dla każdego
członka PZHKiPE,
- odebrać katalog z konkursu,
- załatwić wszelkie sprawy organizacyjne związane z PZHKiPE.

Serdecznie zapraszam wszystkich!
Leszek Rados
Prezes PZHKiPE oddział Częstochowa