Jubileusz 60 ­lecia istnienia ...

Jubileusz 60 ­lecia istnienia częstochowskiego oddziału PZHKiPE

  • 29 Mar 2015 00:09

Jubileusz 60­lecia istnienia częstochowskiego oddziału PZHKiPE
Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych to najstarsza i największa organizacjazrzeszająca hodowców ptaków w naszym kraju. W bieżącym roku mija 66 lat od jej powstania.Nieco tylko młodszy jest oddział PZHKiPE w Częstochowie, należy do najstarszych, największych (28 członków) i najprężniej działających oddziałów PZHKiPE w naszym kraju.
 Członkami częstochowskiego oddziału są m.in.:- Prezes Zarządu Głównego PZHKiPE oraz były Prezes naszego oddziału Kol. Marek Kłuciński- Prezes Sekcji Sędziów PFO oraz były długoletni Prezes naszego oddziału Kol. Jan Kamiński- Kierownik Sekcji Kanarów Śpiewających PZHKiPE Kol. Leszek Rados- Kierownik Komisji Oceniającej Współzawodnictwo PZKKiPE i obecny Prezes naszego oddziału Kol. Marcin Burzyński

Nasz oddział ma w swoich szeregach 4 ekspertów i 2 kandydatów na ekspertów. Członkami naszego

oddziału jest wielu znanych i utytułowanych hodowców ptaków.

Dokładnie w dniu 10 marca bieżącego roku minęło 60 lat istnienia naszego oddziału PZHKiPE w

Częstochowie. Oddział powstał 10 marca 1953 roku.

Właśnie 10 marca 2013 roku członkowie naszego oddziału spotkali się na uroczystym spotkaniu

upamiętniającym jubileusz 60­lecia naszego oddziału. Odczytano fragmenty księgi pamiątkowej mówiącej o

założeniu oddziału. Księga naszego oddziału została założona w 1966 roku i istnieje do dziś. Swoje

wspomnienia opowiadał najstarszy i wiekowo i należący od 45 lat do naszego oddziału członek honorowy

naszego oddziału, znany hodowca kanarków harceńskich i ekspert Kol. Wincenty Wasilewski. Podczas

zebrania minuta ciszy upamiętniono zmarłych założycieli naszego związku, a także wszystkich zmarłych

hodowców, którzy należeli do naszego oddziału. Dla upamiętnienia naszej wspaniałej rocznicy istnienia

postanowiono zorganizować jesienną jubileuszową wystawę ptaków.

Zebranie upłynęło w podniosłej i uroczystej atmosferze.


                                                       Marcin Burzyński

                                                      Prezes oddziału